سمپوزیوم بین المللی بزرگان جراحی پلاستیک و زیبایی

سمپوزیوم بین المللی بزرگان جراحی پلاستیک و زیبایی

The Global Masters Aesthetic Symposium

24-27 اکتبر 2017

سمپوزیوم بین المللی بزرگان جراحی پلاستیک و زیبایی

رئیس بین المللی سمپوزیوم: دکتر بهمن غیوران

محل برگزاری: هتل اسپیناس پالاس

روسای داخلی سمپوزیوم:
دکتر علی بیژنی , دکتر بابک نیکو مرام , دکتر حامد باطنی

سخنرانان بین المللی: دکتر بهمن غیوران، دکتر مختار اسدی، دکتر علی سجادیان، دکتر کامران خوبهی، دکتر توتونچی، دکتر نزیم سرکیس، دکتر ویلیام لیتل، دکتر اینریکو روبوتی، دکتر لوییز تولدو، دکتر الکسیس وریاله، دکتر فرهاد حافظی، دکتر علی منافی، دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی، دکتر حمید مسیحا، دکتر تیموتی جیمز مارتن، دکتر ولفگانگ گابیش، دکتر کامران اسعدی