دومین کنگره بین المللی بزرگان جراحان پلاستیک و زیبایی

دومین کنگره بین المللی بزرگان جراحان پلاستیک و زیبایی

The 2nd Global Masters Aesthetic Symposium

13-14 November 2018

دومین کنگره بین المللی بزرگان جراحان پلاستیک و زیبایی

رئیس بین المللی سمپوزیوم: دکتر بهمن غیوران

محل برگزاری: هتل اسپیناس پالاس

روسای داخلی سمپوزیوم:
دکتر علی بیژنی , دکتر بابک نیکو مرام , دکتر حامد باطنی

International Speakers: دکتر بهمن غیوران، دکتر توتونچی، دکتر نزیم سرکیس، دکتر علی منافی، دکتر نوری چلیک، دکتر ویتالی ژولتیکو، دکتر حامد باطنی، دکتر احمد توسلی اشرفی