dr-franco-bassettoدکتر اینریکو روبوتی

پس از اخذ مدرک بورد در جراحی عمومی و جراحی پلاستیک،دکتر انریکو روبوتی، رئیس دپارتمان جراحی پلاستیک در Ospedali Riuniti از 1997 تا به امروز در برگامو ایتالیا بوده است. با بیش از 900 کیس جراحی تاکنون، او در زمینه های جراحی عمومی، پلاستیک و بازسازی فعال بوده و بیشتر تاکید او روی بازسازی فلپ سر و گردن، اندام و تنه و همچنین میکروسرجری بوده است. در کلینیک خصوصی خود، او بیشتر فعالیت خود را منعطف جراحی زیبایی با تمرکز بیشتر روی رینوپلاستی کرده است.