dr-franco-bassettoدکتر ویلیام لیتل

دکتر ویلیام لیتل جراحی خود را محدود به جوانسازی صورت در واشنگتن کرده است. او در خارج از کشور به صورت داوطلبانه جراحی های بازسازی را انجام داده است. او بیش از 60 عمل جراحی در زمینه های تصحیح ایرادات مادرزاد، تومور، دفورمیتی های ناشی از سوختگی و جراحات دیگر برای کودکان و بزرگسالان ناتوان انجام داده است.