dr-franco-bassettoدکتر کامران خوبهی

دکتر کامران خوبهی دارای مدرک بورد از نیواورلئان و جراح پلاستیک است. او یکی از پیشکسوتان در زمینه هنر جراحی زیبایی است. دکتر خوبهی هم جراحی زیبایی و هم جراحی های بازسازی را برای صورت، سینه و بادی انجام میدهد.