dr-franco-bassettoدکتر علی سجادیان

دکتر علی سجادیان که در نیوپرت بیچ مستقر است، یکی از اندک جراحان پلاستیکی در آمریکا است که دارای 3 گواهینامه در زمینه جراحی پلاستیک، گوش و حلق و بینی و جراحی پلاستیک صورت و جراحی بازسازی است. برای 4 سال متوالی دکتر سجادیان افتخار یکی از بهترین پزشکان آمریکا را دریافت نموده است.